360⁰, Panorama Tiến độ Dự án Eco Green Saigon Quận 7 – Tháng 5/2020

Cập nhật Tiến độ Xây dựng Căn hộ Eco Green Tháng 5/2020

Video Tiến độ Xây dựng Căn hộ Eco Green tháng 5/2020

Xem link tiến độ dự án Eco Green SaiGon Tháng 5/2020 Full HD: https://www.youtube.com/watch?v=jtMTlqsPHYE

360 Căn Hộ Eco Green Saigon Quận 7

Hình ảnh Tiến độ tháng 5/2020

Hình ảnh Tiến độ Dự án Eco Green Saigon Quận 7- Tháng 5/2020
Hình ảnh Tiến độ Dự án Eco Green Saigon Quận 7- Tháng 5/2020

 

Add comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *